Yksinäisyys parisuhteessa

Yksinäisyys parisuhteessa

Yksinäisyys mielletään helposti yksin koettavaksi asiaksi, mutta tunne ei ole millään tavalla harvinainen parisuhteissakaan. Yksinäisyys parisuhteessa on todellinen tunne monelle ja sitä voi kokea, vaikka parisuhteen toinen osapuoli kokisikin olevansa läsnä. Tärkeintä on, että yksinäisyyden tunteet kohdataan ja käsitellään.

Jopa joka neljäs on tuntenut yksinäisyyttä parisuhteessaan, joten yksinäisyys koskettaa monia. Erityisen rankalta yksinäisyys voi tuntua silloin, kun parisuhteessa on tai on ollut muita ongelmia. Jos tunnet yksinäisyyttä, on tunteiden aiheuttajaa syytä lähteä selvittämään.

Erilaiset elämäntilanteet ja yksinäisyys

Ihminen kokee elämänsä aikana hyvin erilaisia elämäntilanteita. Lapsiperheen arki, työura, omat ja kumppanin kiireet vaikuttavat hyvin paljon siihen, kuinka paljon aikaa on käytettävissä parisuhteelle. Lapsiperheessä vanhemmat tai toinen vanhemmista voi kokea yksinäisyyttä, joka on luonnollinenkin tunne kohtalaisin määrin, sillä lapset vievät aikaa suuren osan päivästä. Työuran luominen ja siinä kehittyminen vie aikaa ja energiaa aivan kuin vanhempien omat kiireet ja harrastuksetkin.

Parisuhteen osapuolten erilaiset elämäntilanteet varsinkin erikseen asuessa voivat tuntua mutkistavan asioita. Toinen osapuoli saattaa olla tyytyväinen tilanteeseen siinä, missä toinen kokee olevansa yksinäinen. On hyvä kuitenkin muistaa antaa tilaa toisen tunteille ja ymmärtää, että jokaisella on oikeus omiin tunteisiinsa. Silloin, kun toinen osapuoli ei koe yksinäisyyttä, vaan on tyytyväinen tilanteeseen, voi yksinäisyyttä kokeva tuntea yksinäisyydestä puhumisen hankalana asiana. Osapuolilla voi olla näkemyseroja tilanteesta.

Kuinka puhua omalle kumppanille yksinäisyydestä

Mies puhuu omalle kumppanille

Yksinäisyys parisuhteessa voi tuntua erityisen pahalta, sillä vierellä on kuitenkin elämänkumppani. Tärkeintä on ottaa yksinäisyys esiin, jotta asialle voitaisiin tehdä jotain. Yksinäisyydestä on hyvä puhua, vaikka asia tuntuisikin vaikealta. Mutta mitä, jos asian esiin ottaminen omalle kumppanille tuntuu vaikealta?

Omalle kumppanille kannattaa kertoa rehellisesti, jos tunnet olosi yksinäiseksi. Jos asian ilmaiseminen tuntuu vaikealta, voi kertoa esimerkiksi, että kaipaat enemmän lähellä oloa, halauksia tai kosketusta. Tai että kaipaat enemmän keskustelua. Oman kumppanin on hyvä tietää, mitä toinen kokee. Niinpä omien tunteiden kanssa ei kannata jäädä painimaan yksin.

Kun asia on otettu esille, on sitä mahdollisuus käsitellä yhdessä. Voitte esimerkiksi sopia ajan, jolloin vietätte vain parisuhdeaikaa, mieluiten ilman puhelimia tai muita häiriötekijöitä. Jos perheessä on lapsia, yhteinen aika kannattaa keskittää esimerkiksi niihin hetkiin, kun lapset nukkuvat. Näin voitte keskittyä ainoastaan toisiinne.

Jos mielen päällä on isompia asioita, joista haluat keskustella, kannattaa kumppanilta kysyä, milloin olisi hyvä hetki istuutua alas ja jutella. Tärkeimpiin asioihin on paras keskittyä rauhassa, ei kiireessä. Niinpä asialle kannattaa ehdottomasti varata riittävästi aikaa.

Yksi hyvä opas, joka voi antaa hyödyllisiä työkaluja parisuhteen ylläpitämiseksi on Eevi Vuoriston kirjoittama Tunne itsesi parisuhteessa -teos. Ihmisellä saattaa olla sellaisia jumiutuneita toimintamalleja, joiden muuttaminen voi olla haastavaa ja kirja antaa tähän keinoja. Ennen kaikkea kirjan parissa voi saada parisuhteesta lisää arvokasta ymmärrystä. Tätä kautta myös yksinäisyyttä voi olla helpompi lievittää.

Tarkoittaako yksinäisyys parisuhteessa aina eroa?

Yksinäisyys parisuhteessa ei välttämättä tarkoita samantien eroa. On muistettava, että yksinäisyyden tunteita voi kokea myös hyvässä suhteessa. Kommunikoiminen kumppanin kanssa on ensiaskel ja yksinäisyys tulisi aina käsitellä. Jos asiat kuitenkin jäävät syystä tai toisesta käsittelemättä, yksinäisyyden tunteet johtavat yleensä ongelmiin tai jopa eroon.

Yksinäinen osapuoli voi huomata ajattelevansa muita ihmisiä. Joku voi yrittää paikata yksinäisyyttä jopa hakemalla seuraa suhteen ulkopuolelta. Yhteydenpito suhteen ulkopuoliseen ihmiseen saattaa tuntua puoleensavetävältä ja jopa helpottavalta. Tällainen toiminta ei kuitenkaan koskaan ratkaise parisuhteessa vallitsevaa yksinäisyyttä. Fyysinen tai emotionaalinen pettäminen aiheuttaa säröjä omaan parisuhteeseen ja luottamukseen, jolloin tilanne ei helpota. Niinpä oman kumppanin kanssa tulisi keskustella aina ensisijaisesti. Miltä kuulostaisi vaikkapa treffit oman kumppanin kanssa?

Yksinäisyyden syitä on hyvä pohtia yhdessä ja erikseen. Miksi yksinäisyyttä koetaan? Tunteeko yksinäisyyttä vain toinen osapuoli vai onko molemmilla sama kokemus? Voisiko yksinäisyyttä helpottaa järjestämällä enemmän yhteistä aikaa? Toisinaan yhteisen ajan järjestäminen voi arjen kiireiden keskellä tuntua haastavalta, jolloin tilannetta voi helpottaa jo pienikin huomioiminen tai säännölliset hetket puhelimessa. Mikäli molemmilla on halu olla yhdessä, on tärkeää, että kumpikin huomioi toisensa tunteet aidosti.

Suosituimmat artikkelit

Sisällysluettelo