Mikä on sielunkumppani?

Sielunkumppanuus eri näkökulmista

Sielunkumppanuudessa on usein kyse siitä, että jokin asia, joka vaatii oivallusta kehittyäkseen, on jäänyt kesken. Yleensä sielunkumppanin kohtaamisen tarkoitus on herättää meitä suurempaan rakkauteen. Tämä usein menneisyyden tunnehaavat herättävä kohtaaminen on kuin katalyytti, joka saa sen aikaan.

Usein kuitenkin hyljeksimme tätä kipuja nostattavaa ihmistä sen sijaan, että ottaisimme lahjana vastaan sen parantumisen potentiaalin joka näissä kohtaamisissa piilee. 

Sielunkumppanin merkitys on melko laaja ja sitä on käytetty monin eri tavoin. Joillekin on totta, että on olemassa vain yksi ja ainoa sielunkumppani, joka on tarkoitus tavata ja löytää tässä maailmassa ja johon tuntee enemmän yhteyttä kuin keneenkään muuhun. Toisten mielestä taas on olemassa useita sielunkumppaneita. Se mikä on totta itselle, ei ehkä ole totta toisille.

Sielunkumppanin laajin merkitys ja siksi sopivin määritelmä kaikkien osalta on, että sielunkumppani on henkilö, jolla on syvä sieluyhteys kanssasi eli sielut ovat hyvin rakkaita toisilleen ja syvässä yhteydessä keskenään. Sielunkumppaneilla on pitkä historia ja paljon mahdollisuuksia ja lupauksia toisillensa.

Sielunkumppanit ovat sopineet tapaavansa ihmisinä tässä elämässä. Joillakin on yksi sielunkumppani ja toisilla monia. Tämä on yksinkertainen määritelmä ja tämän määritelmän mukaan sielunkumppani on ihminen, jonka kanssa sinulla on tarkoitus olla jonkinlainen merkittävä suhde. Se voi olla pitkäaikainen ja se voi olla ystävyyssuhde tai romanttinen suhde.

Yleensä tämän kohtaamisen tarkoitus on herättää suurempaan rakkauteen. Sielunkumppani on voinut tulla elämääsi näyttääkseen sinulle niitä kohtia itsestäsi, jotka olet hylännyt. Hän voi tuoda muistutuksen menneestä jotta voisit nähdä, että osa sinusta kokee rakkaudettomuutta koska et ole oppinut rakastamaan itseäsi kokonaan. 

Onko oikeasti olemassa sielunkumppaneita?

Sielunkumppanuus ei tarkoita pelkästään samanlaisuutta, vaan kumppani haastaa sinut kasvamaan ja kehittymään. Sielunkumppani on ihminen, kenen kanssa löydät syvällisen ja pikaisen yhteyden, hän näkee sinut ja ymmärtää sinua omana itsenäsi ja samalla rohkaisee sinua olemaan paras versio itsestäsi.

Suhteen ei tarvitse olla täydellistä auvoa; myös sielunkumppanuuteen kuuluu erimielisyyksiä ja riitoja. Monet vannovat sielunkumppanien nimeen, on täysin mahdollista, että jokaiselle on olemassa yksi tai useampia sielunkumppaneita. 

Psykologisia faktoja sielunkumppaneista

Sielunkumppanit ovat parhaita ystäviäsi. He ovat myös kumppaneita romanttisessa ja seksuaalisessa mielessä. Sielunkumppanit ovat peilejäsi, heijastaen nähtäväksesi omia virheitäsi, turvattomuuden tunteita, unelmia ja vahvuuksia, jotta voit kasvaa mahdollisimman kokonaiseksi. He ovat täysin rehellisiä kanssasi siksi, että välittävät sinusta niin paljon.

Sielunkumppanit ovat myös henkisiä katalysaattoreitasi. He eivät täydennä sinua, mutta he auttavat sinua kasvamaan parhaaksi mahdolliseksi versioksi itsestäsi. Heidän ei tarvitse täydentää sinua, koska olet jo täydellinen, ja elämän tarkoituksena on löytää tämä täydellisyys uudelleen.

Sielunkumppanit ovat uskottujasi ja opettajiasi. Joskus heiltä saadut opetukset ovat suunniteltuja, mutta usein ne ovat suunnittelemattomia. Koska he ymmärtävät sinua niin hyvin, he auttavat sinut läpi vaikeiden aikojen ja inspiroivat sinua olemaan parhaimmillasi.

Sielunkumppanit värähtelevät samalla taajuudella kuin sinä, eli sielunkumppanisi jakaa kanssasi samoja tykkäyksen kohteita ja tavoitteita, ja tämän lisäksi he jakavat kanssasi myös syvällisempiä elämänarvoja, uskoja ja unelmia.

Sielunkumppanit rakastavat sinua ehdoitta ja sinä rakastat heitä ehdoitta. Vaikka sielunkumppaneiden ei olekaan aina mahdollista pysyä yhdessä ikuisesti, on mahdotonta, että sielunkumppanit olisivat vihaisia toisilleen pitkään. Rakastat heitä aina ja he sinua, vaikka mitä tapahtuisi.

Sielunkumppanit eivät ole täydellisiä, heillä on ärsyttäviä tapoja ja piirteitä, mutta he ovat sisimmältään mahtavia ihmisiä. Sielunkumppaneita ei aina heti tunnista. Rakkaus ensi silmäyksellä ei ole myytti, mutta se ei ole ainoa tapa kohdata sielunkumppani. Usein he ilmestyvätkin elämäämme valepuvussa.

Sielunkumppanit eivät aina pysy rinnallasi koko elämääsi. Haluamme ajatella, että rakastettumme ovat rinnallamme ikuisesti, mutta joskus elämällä on muita suunnitelmia varallemme. Joskus sielunkumppanit ovat läsnä vain vähän aikaa, joskus koko elämän. On mahdollista löytää useita sielunkumppaneita, vaikkakin yleensä kohdataan vain yksi ihminen, jonka kanssa ollaan syvästi yhteydessä. 

Hyvän parisuhteen tunnusmerkit

Parisuhde

Hyvään parisuhteeseen kuuluu turvallisuus ja vakaa pohja eli että suhteessa on molempien hyvä olla ja kummallakin on yhteiset visiot tulevaisuuden suhteen. Vaikka suhteessa onkin paljon läheisyyttä, kumpikin osaa myös olla erillisenä ja itsenäisenä. 

Suhteessa on ennustettavuutta ja yhteisiä arvoja, sillä suhde kestää todennäköisesti paremmin, kun kumpikin tuntee toistensa arvomaailman ja ajattelee samalla tavalla itselle tärkeistä asioista ja päämääristä. Hyvän parisuhteen arvoja ovat muun muassa toisen kunnioittaminen, avoimuus, halu kohdella toista hyvin, kuunteleminen, kohtaaminen ja läsnäolo.

Vuorovaikutus on avointa ja suoraa. Tämä on mahdollista, kun suhde on turvallinen. On hyvä osata kertoa omista tunteista ja ajatuksista. On myös vastaavasti kuunneltava aidosti toisen ajatuksia ja kunnioittaa, mitä hän kertoo omista tunteistaan.Hyvän vuorovaikutuksen tavoitteena on aina ymmärtää toista. 

Molemmilla on vastuu suhteesta, sillä jotta suhde tarjoaa tarvittavaa rakkautta ja huomiota, on kummankin otettava vastuu parisuhteen kehittämisestä.Molempien hyvinvoinnin on oltava kummallekin tärkeää.

Hyvässä parisuhteessa molempien tarpeita kunnioitetaan, molemmilla on oikeus sanoa ääneen toiveensa ja tarpeensa. Toki ne eivät aina toteudu, joten joudutaan tekemään myös kompromisseja.

Rakentavaa riitelyä kannattaa opetella, sillä kummallakin on lupa sanoa ‘kyllä’ ja ‘ei’.” Molempien rajoja kunnioitetaan ja Kumpikin voi antaa sekä myös saada anteeksi.

Seksi on molemminpuolinen nautinto. Hyvässä seksielämässä on tunteita ja turvallisuutta. Se on yhteistä toimintaa ja nautintoa toinen toistensa rajoja kunnioittaen. Kaikista toiveista ja tarpeista voi puhua kumppanin kanssa.

Hyväksyntä ja arvostus on tärkeää. Kummankin osapuolen on tärkeää kuunnella, kunnioittaa ja arvostaa toista sekä myös itseään. Kummankin on syytä pystyä mukautumaan toisen tarpeisiin ja joustamaan luopumatta silti itsestään ja omista tarpeistaan.

Molemmilla voi olla sosiaalista elämää yksin ja yhdessä ja luottamus kumppaniin on vahva. Yhteisistä sopimuksista pidetään myös kiinni.

Toimivaa parisuhdetta ei voi verrata muihin ystävyyssuhteisiin, sillä se on aivan erityistä ystävyyttä, jossa toista arvostetaan sellaisena kuin hän on. Hyvässä suhteessa kumpikin saa suhteesta itselleen jotain. Kannattaa kysyä itseltään olenko ja käyttäydynkö suhteessa niin, että toisen on hyvä olla kanssani?

Olenko ja käyttäydynkö suhteessa niin, että olen rakastettava ja haluttava? Koska toista ihmistä ei voi muuttaa, on molempien hyvä kysyä itseltään nuo kysymykset ja miettiä, onko omaa käytöstä syytä muuttaa suhteen parantamiseksi.

Terveessä suhteessa ei takerruta toiseen, tai olla riippuvaisia. Kumppanit antavat toisilleen tilaa, ja molemmat saavat myös harrastaa omia juttujaan. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö aikaa vietettäisi myös yhdessä ja rakasta tuettaisi, silloin kun hän tukea tarvitsee. Toisen kanssa ei kuitenkaan tarvitse olla liimattuna 24/7, eikä hänen jokaista liikettään tarkkailla mustasukkaisesti.

Onnelliset parit tukevat toisiaan, eivätkä koskaan mollaa toisiaan ystävien tai perheen läsnä ollessa. Yhteisistä ongelmista keskustellaan kahden kesken, eikä aleta väittelemään julkisesti muiden kuullen.

Onnellisen parin ei tarvitse puhua toisilleen koko ajan, vaan yhdessä voidaan olla myös hiljaa vaikkapa pelaillen, lukien tai kotitöitä tehden. Tietoisuus toisen läsnäolosta riittää tekemään onnelliseksi.

Jos vain toinen osapuoli käy töissä, on ihan reilua, että toinen ottaa päävastuun kotitöistä ja lapsista. Mutta kun molemmat käyvät töissä, on reilua jakaa myös muut vastuut niin että ne kuormittavat yhtä paljon. 

Jos pariskunta pystyy nauramaan samoille asioille, he pysyvät todennäköisemmin pitkään yhdessä. Yhteneväinen huumorintaju kertoo samanlaisesta elämänasenteesta ja arvoista. Ei toki kukaan voi aina olla täysin samaa mieltä kaikesta, mutta erimielisyydet lievenevät jos asioille pystytään nauramaan.

Eristäytyminen on hälyttävä merkki, sillä pariskunta, joka ei tapaa ystäviään ja sukulaisiaan, ei todennäköisesti ole kovin onnellinen. Mustasukkaisuudesta kärsivät yrittävät helposti rajoittaa kumppaninsa yhteydenpitoa perheeseen tai ystäviin. Tällöin pitäisi hälytyskellojen soida ja lujaa. Toistensa seurasta aidosti nauttiva pari nauttii myös ystävien kanssa seurustelusta.

Jokainen määrittelee itse, millaisesta seksistä nauttii. Tärkeintä on, että pariskunta harrastaa sellaista seksiä, joka on molempien mielestä miellyttävää.

Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että kulut pitäisi jakaa tasaan, vaan sitä että molempien pitäisi ottaa yhtäläisesti vastuuta. Kumpikaan ei esimerkiksi saa mennä tuhlaamaan merkkilaukkuihin tai golfmailoihin, jos perheellä on vaikeuksia suoriutua peruslaskuista. Asioista pitää päättää yhdessä.

Onnellinen pari kunnioittaa toisiaan, lapsiaan ja muita perheenjäseniä. Kunnioitus on tietysti ansaittava, mutta jos et kunnioita kumppaniasi tai muita perheenjäseniä, eivät hekään kunnioita sinua. Kunnioitukseen kuuluu tilan antaminen sekä toisen työn vaatimusten ja ystävyyssuhteiden kunnioittaminen. Toista on arvostettava yksilönä, jolla on omat toiveensa, pelkonsa ja unelmansa.

Yhteisestä ajasta on tärkeä nauttia. Hauskanpito ei välttämättä vaadi rahan tuhlaamista. Myös ihan vain puistossa käveleminen, kahvihetki, ääneen lukeminen tai lasten kanssa leikkiminen voivat tuoda iloa elämään.

Jos toinen kysyy, mitä sinulle kuuluu eikä kuuntele vastausta, on kyseessä ongelma. Toisen jatkuva höpöttäminen voi myös aiheuttaa ongelmia, sillä toinen voi vain lakata kuuntelemasta säästääkseen hermojaan. Kuuntelemisen taito on tärkeä asia parisuhteessa, sillä hyvä kuuntelija havaitsee myös puheen piilotettuja merkityksiä. Sekä muistaa, mitä toinen on aiemmin sanonut.

Toimivassa parisuhteessa ei käytetä lapsia toisen manipuloimiseen tai anneta lasten manipuloida toista puolisoa. Vanhempien täytyy vetää yhtä köyttä, sillä lapset huomaavat helposti missä kohtaa rintama on murtumassa ja käyttävät tätä hyväkseen saadakseen tahtonsa läpi. Molempien tulee antaa lapsille samat säännöt.

Lisäksi ei kannata riidellä lasten nähden, ja on hyvä näyttää lapsille myös fyysisiä kiintymyksenosoituksia kuten suukottelua ja halailua.

Missään parisuhteessa ei vältytä ristiriidoilta, mutta toimivassa suhteessa ne pystytään käsittelemään rakentavasti. Konflikti saadaan ratkaistua, eikä asia jää hiertämään välejä loppuiäksi.

Terveessä suhteessa hyväksytään, että ihmiset ja heidän kiinnostuksenkohteensa muuttuvat. Kumppanille annetaan tilaa muuttua ja kasvaa, kun taas toimimattomassa suhteessa toinen yritetään kahlita samoihin, muuttumattomiin kuvioihin.

Onko tapaamasi ihminen sielunkumppanisi?

Sielunkumppani

Sielunkumppani on joku, joka on kirjaimellisesti ’toinen puoliskomme’. Sielunkumppani ei aina ole romanttinen puolisomme, vaan se voi olla myös joku, jonka näet vain ystävänä.

Se on se yksi ihminen tässä maailmassa, joka tuntee sinut parhaiten. Joku, jota kannat itsessäsi ikuisesti. Joku, joka on niin lähellä. Joku, joka saa tuntemaan olon turvalliseksi, kun hän halaa. Hänen kosketuksensa tuntuu niin tutulta, ja tulette jälleen yhdeksi. 

Syntymähetkestä lähtien sielumme on tarkoitettu olemaan jonkun kanssa. Jokaiselle on olemassa täydellinen pari. Tämä ihminen auttaa parantumaan kaikista niistä ihmisistä, jotka satuttivat aiemmin. He auttavat meitä tulemaan paremmaksi versioksi omasta itsestämme ja he näyttävät meille, kuinka paljon paremmalta maailma näyttää, kun meillä on oma ’rikoskumppanimme’.

Mistä tietää löytäneensä sielunkumppanin?

Sielunkumppanit vaikuttavat tutuilta, koska olet viettänyt aiempia elämiä heidän kanssaan. Palaset vain tuntuvat loksahtelevan paikalleen, aivan kuin olisitte olleet ystäviä ja rakastavaisia ikuisesti. Sielunkumppanit tuntevatkin sinut usein paremmin kuin sinä itse.

Etsitkö kumppania netistä? 

Nykyään kumppania ei tarvitse lähestyä tosielämässä, vaan voimme katsella tarjontaa netissä ja tutustua uusiin potentiaalisiin kumppaniehdokkaisiin. Erilaisia nettideittailusivustoja on internetin ihmeellisessä maailmassa monenlaisia, kuten vaikkapa kaikkien tuntema Tinder

Nettideittailu onkin varsin suosittua ja se onkin paljon mukavampaa kuin sokkotreffit. Voi tutustua toiseen ihmiseen jo etukäteen ennen tapaamista, eikä tarvitse ihan ummikkona lähteä ensitreffeille. 

Suosituimmat artikkelit

Sisällysluettelo